Списък на Трудовата медицинба с необходимите документи за защита на труда.

трудова медицина

Списък на Трудовата медицинба с необходимите документи за защита на труда.

 • Система за управление на безопасността при работа (OSHMS)
 • Дневник на регистрация на въвеждащ инструктаж
 • Програма на уводен инструктаж
 • Списък на отрасли и професии, в които медицинските прегледи са задължителни
 • График на периодичните медицински прегледи
 • Списък на безплатни специални дрехи, обувки и други лични предпазни средства
 • Лична карта за работно облекло, предпазни обувки и предпазни устройства
 • Дневник на първичните инструктажи
 • Списък на основните въпроси на брифинга на работното място.
 • Списание за заповеди и заповеди
 • За поръчки за създаване на комисии за проверка на познанията за безопасни методи на работа, протоколи на комисии.Комисии на две нива – мениджъри (специалисти), служители.
 • График за проверка на знанията, контрол на безопасността на труда
 • Програма за обучение на работници по безопасни методи на работа, първа помощ
 • Списък на действащите инструкции за защита на труда
 • Указания за охрана на труда
 • Списък на високорискови работни места
 • Предава заповед за назначаване на лица, отговорни за извършване на работа с повишена опасност
 • Регистрирайте се за регистрация на разрешения за работа за високорискова работа
 • Списък на професии и видове работа, които са предмет на повишени изисквания за безопасност
 • Регистър за издаване на документация по охрана на труда
 • Предава заповед за назначаване на лица, отговорни за безопасната експлоатация на повдигащи машини и електрическо оборудване
 • Провеждане за допускане до работа на персонал, обслужващ повдигащи механизми
 • Планиране на мерки за защита на труда
 • Дневник за регистриране на трудови злополуки
 • Доклади за инциденти и материали за разследване
 • Списък на длъжностите на инженери и технолози и електротехнологичен персонал, които трябва да имат квалификационна група по електробезопасност, списък на професиите и длъжностите, изискващи определяне на група I, група II (сертификати за електрическа безопасност)
 • Заказ на комисията за наблюдение на състоянието на експлоатация на сгради и съоръжения
 • Поръчка на лицето, отговорно за съответната дейност

Ние сме ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда).

Можете да се свържете с нас на телефон: Телефон за връзка: +359 2 917 29 1.

Офис в София: ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16.

Допълнителни документи за подаване на материали за разследване на произшествия до надзорните органи и ФСС.

 • Колективно споразумение
 • Правила за вътрешна поръчка
 • График на персонала
 • Реквизити
 • FSS (регистрация)
 • Лицензираност за работа.

 

Вашият коментар