Немски език за деца

Немски език за деца

Немски език за деца

Вашето дете вече учи чужд език в училище или детската градина. Познати около вас започват да си говорят за това къде са записали децата си на втори език. А вие искате да учи немски език и знаете, че това не е лека задача дори и за възрастен. Не се притеснявайте. Децата не възприемат курсовете по немски като тежест. Вижте защо?

Най-добрият период за курс по немски е периодът, когато детето усвоява родния си език

Немски език за деца. Много изследвания в областта на ранното чуждоезиково обучение показват, че колкото по-рано започва изучаването на чужд език, толкова повече се доближава до уменията на детето да говори и пише на майчиния си език. Немският език не прави изключение.

В тази възраст децата изучават немския език по най-лекия и естествен начин

Нормални са притесненията на родителите, когато детето от игрите в детската градина започне с уроците. Тогава си задаваме въпроса – няма ли да го натоварим и с посещения и на курсове по немски? На тази възраст децата не възприемат курса по немски като обременяващ ги процес. Методите на обучение включват използването на игри, песни, филми, мултимедия – всичко, което забавлява децата. Така положително провокирани, те започват да запаметяват думи и изрази с лекота и логична последователност.

Курсовете по немски са направени така, че да не натоварват децата, а да ги забавляват. Новите думи се изучават с многократни повторения . Визуализизацията им е чрез цветните илюстрации в учебниците, слушането им е в кратки, забавни филмчета. Учебните системи са адаптирани именно за тази възраст.

Курсовете по немски се провеждат по нови и мотивиращи системи за изучаване на чужд език. Включват  интересни картинни речници на основните думи, които се изучават. Езикът е представен чрез привлекателни и забавни анимационни истории.

 Детето попада в среда със свои връстници

Езикът е преди всичко средство за общуване, начин за приобщаване и социализация. Децата се чувстват добре в компанията на други деца. С интерес се заглеждат в лицата, облеклото, играчките. Затова и най-добрата среда за усвояване на език е в курс по немски. За предпочитане малката група.